rEGISTRERING FOR BESØKENDE

  • Registrer deg her

Det er gratis for besøkende å komme inn på BlueFish 2019, men alle besøkende må registrere seg.
Dette gjør du når du kommer til hallen.