OM BLUEFISH

BlueFish Expo 2025 planlegges i Ålesund 2.- 4. september, som en internasjonal arena som har som mål å samle aktører i fiskerinæringen.  Besøkende til BlueFish Expo får møte utstillere som tilbyr varer og tjenester til alle sider ved fiskerinæringen. I tillegg har vi interessante forelesninger og seminar på messeområdet med bidrag fra flere av våre store samarbeidspartnere.

BlueFish Expo 2025 arrangeres i uke 36,  i Sparebanken Møre Arena, Ålesund

Ideen om å avholde en fiskerimesse i Ålesund ble unnfanget for flere år siden, og i 2017 ble messen arrangert for første gang. Tanken var å fremme Ålesundsregionen som den fiskerihovedstaden den er, og å samle næringen i omgivelser som har vært tuftet på fiskeri gjennom «alle tider».

BlueFish Expo ønsker å være en messe der utstillere møter de rette besøkende, og der besøkende får se hva aktørene har å vise frem av interessante nyheter. Vi ønsker å ha fokus på verdiskapning og havets muligheter, samt utvikling av gode produkter så nærme fangstleddet som mulig. Dette vil igjen føre til økt lønnsomhet.

ArenaNorway AS står bak messen, men med seg på laget har de fått flere store samarbeidspartnere som har stor tro på viktigheten av dette.