Program

This was program 2019, program 2021 will be presented during summer 2021.

 

Her finner du programmet for seminarene tirsdag, onsdag og torsdag. Link til påmelding og informasjon finner du i programmet for hvert arrangement.

Velkommen til Nordeas
fiskeriseminar under BlueFish

Tirsdag 3.september 10:00 – 15:30
Sparebanken Møre Arena, Messeområdet, Sjømannsveien 16 - Ålesund

Temaene på seminaret blir bærekraft og ny teknologi med foredragsholdere fra både Nordea, Fiskebåt, Nofima, MSC, Norges Sjømatråd, Selstad, Optimar, Vard og Skipsteknisk.

10:00 – 12:00 Bærekraft

Hvorfor er bærekraft viktig for banken
‚ÄčMargrete Eilertsen, Specialist, Group Sustainable Finance, Nordea

Hva betyr bærekraft for havfiskeflåten
Odd Kristian Dahle, informasjonsleder, Fiskebåt

Sosial bærekraft i norsk fiskerinæring
Bjørg Helen Nøstvold, forsker, Nofima

Sustainability in a wider perspective
Camiel Derichs, Program Development Director, Marine Stewardship Council

Hvilke grønne tanker har forbruker
Lars Moksness, analytiker forbrukeradferd, Norges Sjømatråd

Åpning av Blue Fish 2019 og lunsj på Color Line Stadion

13:30 – 15:30 Ny teknologi

Fiskerinæringen inn i framtiden
Finn-Arne Egeness, bransjeanalytiker sjømat, Nordea

Framtidens fiskeredskap
Håkon Vederhus, salgsansvarlig, Selstad

Framtidens fiskeforedling og prosessering
Roar Slotsvik, EVP Sales & Marketing, Optimar

Framtidens grønne fiskefartøy
Agnar Juvik, Principal Naval Architect, Vard

Kontinuerlig utvikling i fiskeflåten
Inge Bertil Straume, Sales Manager Fishing Vessel, Skipsteknisk

Påmelding via vipps 544351 (Nordea Blue Fish 2019)
eller på e-post 

Pris per deltaker på NOK 399 dekker lunsjen på Color Line Stadion.

 

Velkommen til SINTEF Ocean sin konferanse
FishTech 2019 under BlueFish.

 

Onsdag 4. september 09:00 – 14:15
Sparebanken Møre Arena, Messeområdet, Sjømannsveien 16 - Ålesund

Velkommen til SINTEF Ocean sin konferanse FishTech 2019 under BlueFish.

Fishtech-konferansen tar for seg to sentrale utfordringer for fiskeri-Norge:

  1. Miljøvennlig og effektivt fiske
  2. Foredling og verdiskaping

Konferansier: Redaktør Thorvald Tande Jr, Norsk Fiskerinæring.

08.00 – 08.45:

Registrering

DEL 1: MILJØVENNLIG OG EFFEKTIV FISKEFLÅTE:

09.00-09.20:

1. KLIMAVEIKART FOR NORSK FISKEFLÅTE
Avdelingsdirektør Jan Ivar Maråk, Fiskebåt

09.20-09.40:

2. BATTERIDRIFT FOR MILJØVENNLIG FISKERI
Forsker Torstein Bø, Marinteknisk senter/SINTEF Ocean

09.40-10.00:

3. HYDROGEN: FRAMTID FOR FISKEFLÅTEN?
Forskningsleder Anders Valland, SINTEF OCEAN

10.00-10.15:

Kaffe

10.15-10.35:

4. BIG DATA FOR EFFEKTIVISERING AV FISKERI
Forsker, PhD Karl-Johan Reite, SINTEF Ocean

10.35-10.55:

5. SMARTFISH: NESTE GENERASJONS FISKERITEKNOLOGI
Sjefsforsker, PhD Bent Herrmann, SINTEF Ocean (Danmark)

11.00 – 12.00:

LUNCH

DEL 2: FOREDLING OG VERDISKAPING

12.00-12.20:

6. LEGGER FØRSTEHANDSOMSETNINGEN TIL RETTE FOR FOREDLING I NORGE? 
Senior forsker Dr. scient. Geir Sogn Grundvåg, Nofima

12.20-12.40:

7. FRAMTID FOR NORSK FOREDLINGSINDUSTRI?
Adm. Dir. Audun Maråk, Fiskebåt

12.40-13.00:

8. VILKÅR FOR FOREDLING OG VERDISKAPING I NORGE?
Direktør Sverre Johansen, Sjømat Norge

13.00-13.15:

Kaffe

13.15-13.35:

9. KAN NY TEKNOLOGI ØKE FOREDLINGSGRADEN I NORGE?
Sales manager Kjell Arthur Lind Olsen, BAADER Norge

13.35-13.55:

10. SIRKULÆR ØKONOMI FOR ØKT VERDISKAPING?
Gruppeleder, PhD Ana Carvajal, SINTEF Ocean

13.55-14.15:

11. OPPSUMMERING
Forskningssjef PhD Hanne Digre, SINTEF Ocean

SLUTT

Påmeldingsskjema

 

Foredrag og lærlingesamling

Torsdag 5. september 10:15 – 15:15
Sparebanken Møre Arena, Messeområdet, Sjømannsveien 16 - Ålesund

Programmet er ikke endelig og det kan komme endringer. 

10.15-10.40:

Digitalisering av sjømatens verdikjede fra fangst til bord
Maritech v/ Janne T. Morstøl –

10.45-11.10:

Live oversikt over ressursene i havet - Beslutningsstøtte ved å samle/dele fangstdata mellom fartøyene i sanntid
Norwegian Centre of Maritime Communications (NCMC) v/ Idar Flø –

11.15-11.35:

Møreforskning 

11.40-12.00:

Mindre sykefravær og mer effektive ansatte
Viiral v/ Kimy Fagermo -

12.05-12.35:

Starte egen virksomhet? – Veiledning for nye/unge fiskere
Skatteetaten – 

1315-1515:

Lærlingesamling i regi av Marint Kompetansesenter, nærmere program kommer.

Dette er også åpent for andre enn lærlinger.